Prelucrarea datelor cu caracter personal
Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Facem toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor – GDPR, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Prin aceast document dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre achizitionate prin intermediul website-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic acest document pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În acest caz, vom afișa pe website versiunea actualizata, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei pagini.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Aceste informații le primim de la dvs. astfel:

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc.

Când plasați o cerere de oferta, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
Solutionarea  problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
Returnarea produselor conform prevederilor legale;
Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile Dvs.
De asemeni, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
In general, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări,

Locul stocarii datelor datele Dvs. cu caracter personal
În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal in Romania.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

furnizorilor de servicii de curierat;
furnizorilor de servicii de plată/bancare;
furnizorilor si partenerilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Protectia securitatii datelor Dvs. cu caracter personal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal,  informatiile transmise prin Internet sau prin intermediul altor reţele publice nu sunt 100% sigure, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități de securitate IT ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți
Regulamentul general privind protecția datelor prevede o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta prin email la adresa sales@gemcard.ro , telefonic la numarul 0774534774 sau fax 031.780.0203.. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Din acest motiv, pentru a va putea identifica si procesa cererile Dvs, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact utilizate si in momentul plasarii comenziilor.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 zile. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de 30 zile si/sau detalii suplimentare de la Dvs. in legatura ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să procesam mai rapid timpul de raspuns la solicitarea Dvs.

Pentru a vă putea exercita drepturile conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor – GDPR, ne puteți contacta prin email la adresa sales@gemcard.ro , telefonic la numarul 0774534774 sau fax 031.780.0203