Conditii de garantie

Toate produsele comercializate de Gemcard Services SRL beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei. Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice etc.), setari si instalari incorecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor.

De asemeni, sunt excluse de la garantie
• Părţile de natură consumabilă
• Defectele cauzate de nerespectarea condiţiilor de utilizare enumerate, precum şi a celor descrise în instrucţiunile de instalare şi utilizare ale echipamentului
• Defecte cauzate de:
– utilizarea unor părţi componente cumpărate din alte surse şi nemenţionate în Specificaţia Tehnică a sistemului (parte integrantă a prezentulu document şi a efectelor acestuia)
– modificări sau reparaţii efectuate de persoane neautorizate de producător
– smart carduri si eTokenuri blocate prin uitarea/schimbarea Admin PIN.
– echipamentele având sigiliul violat (rupt/deteriorat)
– echipamentele neînsoţite de certificatul de calitate şi garanţie precum şi documentele originale de cumpărare
– în nici un caz Gemcard Services SRL nu va putea fi vreodată făcută răspunzătoare pentru pierderea informaţiilor sau a datelor precum şi pentru orice prejudicii ce aţi suferi ca şi consecinţă a acestor pierderi, singura obligaţie a vânzătorului fiind aceea de a asigura repararea sau înlocuirea echipamentului defect sau părţi ale acestuia; în cazul efectuării de reparaţii la echipamentele aflate în garanţie, Gemcard Services SRL nu este răspunzătoare pentru eventualele pierderi de informaţii şi date ce ar putea interveni în această situaţie;

Garanţia nu se aplică produselor sau părţilor din ele care s-au defectat datorită instalării şi manipulării necorespunzatoare, utilizării neconforme cu instrucţiunile.
Gemcard Services SRL garantează cumpărătorului echipamentului că în cazul defectării în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, acesta va fi reparat gratuit la sediul vânzătorului.

Termen de garanţie: 12 luni de la data vânzării sau în conformitate cu prevederile contractului de garanţie extinsă (dacă există), în condiţiile respectării stricte a prevederilor menţionate în instrucţiuni.
Termenul de garanţie, se prelungeşte cu perioada de timp în care produsul a stat în reparaţie.

Reclamarea echipamentului defect aflat în perioada de garanţie se face la:
telefon: 0774.534.774, fax 031.780.0203, email: support@gemcard.ro – compartimentul service-hardware.